Jubilarissen

Jubilarissen bij de Folkloristische Vereeniging “Markelo”.

Tijdens de jaarvergadering van 28 februari j.l. heeft de Folkloristische Vereeniging “Markelo” vier jubilarissen gehuldigd, t.w. Herman Groot Roessink en Gerrit Jan Leferink 50 jaar lid. Sonja Daggert – van der Veen is veertig jaar lid, terwijl Ari Blankenstijn 25 jaar lidmaatschap heeft volbracht.

Ook heeft er een bestuurswisseling plaats gevonden. Harry Nijkamp heeft na 12 jaar afscheid genomen en Dirk-Jan Sligman is nieuw in het bestuur  gekozen.