Palmpasenoptocht 2011

De palmpasenoptocht van dit jaar is weer prima verlopen. Nadat de verkeersbegeleiders een opfriscursus hebben gehad dit voorjaar, werd de fanfare opgehaald bij de “Haverkamp” en begeleid naar de “Tasca”. Hier stond de kindergroep al opgesteld met de palmpasens in de “aanslag”. Om exact 12 uur zijn we, met de Fanfare voorop, vertrokken met veel kinderen met een palmpasen in onze kielzog. Onderweg passeerden we het centrum van Markelo waar de middenstand een braderieachtige sfeer had gecreéerd, en waar vele toeschouwers stonden.  Op het Beaufortplein volgde toen een prachtig optreden. Na  afloop kreeg elk kind met een palmpasen een zakje snoep, waarmee weer een eind kwam aan een stukje folklore in Markelo!  Rest ons nog de Fanfare en de verkeersbegeleiders te bedanken voor hun inzet en tot volgend jaar.