12 mei 2015:Meuten burgemeester Nauta in Markelo

Overhandiging 'Maarkelsen Goastok' door Alies

Overhandiging ‘Smorre’ door Alies

Dree jonge brulfteneugersInburgeringsdans gaat prima


Op 12 mei 2015 werd burgemeester mevrouw Nauta en haar man een traditioneel welkom geheten in haar nieuwe woonplaats Markelo door de Maarkelse Boer’ndaansers. Middels met roosjes versierde bezems werd de toegang tot haar huis afgezet. Gelukkig was de familie Nauta al “bijgepraat” door de buurt en wisten ze deze ludieke blokkade op passende wijze op te heffen. Nadat de aanwezigen door de heer en mevrouw Nauta waren voorzien van een borrel werden zij van harte welkom geheten door onze voorzitter, Alies Kottelenberg. Daarbij bood ze de familie twee echte Markelose geschenken aan in de vorm van een goastok en een kopr’n smorre. Aansluitend werden er een aantal dansen opgevoerd, waarbij de familie Nauta zich niet onbetuigd liet.