Old Vermaak

Onze optredens kunnen we afwisselen met dans,zang ,oude liedjes, gedichten en voordrachten. Eén van de bekendste in deze regio is natuurlijk Anton op de bok.
Ook zijn er verschilllende oude gedichten en verhalen, zoals ’n wasseldook en “het kabinet”. Oet vriejen, de dreijmolle en het ooldershoes zijn herkenbare liederen uit deze streek.