Wie zijn we

Wij zijn de Folkloristische vereeniging “Markelo” oftewel de “Maarkelse Boerendaansers” in goed twents dialect!

Aan de voet van de Markelose vijf heuvelen in het fraaie Twentse land hebben wij onze bakermat.

Met name in Markelo en de Hof van Twente zijn wij actief. Maar natuurlijk proberen wij ons in binnen- en buitenland te profileren.