Historie

 

De “Folkloristische Vereeniging Markelo”, ofwel de “Markelose Boerendansers”, is een van de oudste folkloristische verenigingen van Nederland. Aanleiding voor het oprichten van de dansgroep was de 52 ste verjaardag van koningin Wilhelmina op 31 augustus 1932. De gemeente Markelo had een uitnodiging gekregen om in Apeldoorn een optreden te verzorgen voor deze speciale gelegenheid. Met paard en wagen toog een groep Markeloërs naar Apeldoorn om in het park van buitenverblijf “Marialust”een boerenbruiloft anno 1830 op te voeren. De opvoering oogstte veel succes en in 1934 besloot men in georganiseerde vorm dansoptredens te verzorgen waarmee de Folkloristische Vereeniging “Markelo” een feit was. Wat hierbij een grote rol speelde, was het in ere houden van de echte oude Twentse dansen en gebruiken.

                     

 

 

In de eerste jaren werden de welbekende Driekusman, de Hoksebaarger, de Vleegerd, de Dreierd en de Boerendans gedanst. De commando’s, die in deze laatste quadrille worden gegeven, laten nog invloeden uit de Franse tijd zien: “à gauche” werd “linkse gooi” en “avant deux” werd “aanval dé”.

 

 

                 

De kostuums die werden gedragen zijn deels origineel (o.a. de rokken, die niet zo snel slijten) en deels nagemaakt naar origineel model. In museumboerderij Eungs Schöppe in Markelo is de originele kleding te zien. Meer over ons kostuum kunt u vinden op de pagina klederdracht.

 

In 1957 werd in Markelo het jubileum van verschillende verenigingen gevierd met het feest “Gouden Aren”. Naar aanleiding hiervan hebben de Boerendansers een kindergroep opgericht. De leeftijd van de kinderen lag toen nog tussen de 6 en 8 jaar, maar dat is nu 4 tot 6 jaar geworden. Ook de kinderen dragen historisch verantwoorde kostuums en voeren vertederende dansjes en spelletjes op zoals zakdoekje leggen, de zevensprong en ‘k moest dwalen. Op onze speciale kindergroeppagina kunt u meer informatie vinden.

 

 

De optredens van de volwassengroep vonden in het begin voornamelijk in Markelo en directe omgeving plaats. In 1950 vond het eerste buitenlandse optreden plaats, en wel in Schwenningen (Duitsland). Zoals bleek uit notulenboeken van de vereniging was dit destijds nog een hele onderneming In de jaren daarop volgden vele reizen naar het buitenland en kwamen ook veel buitenlandse groepen in Markelo op (tegen)bezoek.

 

 

Bij velen zijn nog verschillende jubilea bekend zoals Eigenwijs, Eurowijs en Diamanten Folklore. In 2009 vierden wij ons 75-jarig bestaan met het festival Cadans. Tijdens deze feesten worden niet alleen dansoptredens door binnen- en buitenlandse groepen gegeven, ook organiseren we optochten en tal van andere activiteiten. Buitenlandse gasten worden vrijwel altijd ondergebracht bij de leden van onze vereniging en indien nodig, bij andere Markelose gezinnen.

          

          

Op deze manier raakt de gehele bevolking in de ban van de folklore. Het resultaat is vaak een jarenlange vriendschap tussen Markelose gezinnen en hun buitenlandse gasten. Omgekeerd logeren wij in het buitenland ook veelal bij de plaatselijke bevolking. Deze contacten worden vaak lang onderhouden.

 

Het is het vermelden waard dat de Boerendansers in 1984 de Koninklijke erepenning mochten ontvangen. In 1989 zijn de dansers opnieuw onderscheiden, ditmaal met de erepenning die zij uit handen van de Commissaris van de Koningin in Overijssel mochten ontvangen.

 

 

 

Onze vereniging bestaat momenteel uit ongeveer 70 zeer enthousiaste leden, in leeftijd variërend van midden twintig tot meer dan 80 jaar. Wij hopen nog jarenlang door te kunnen gaan met het demonstreren van onze dansen en het uitwisselen van gewoonten en gebruiken, zowel in binnen- als buitenland, en zo ons steentje te kunnen bijdragen aan de verbroedering der volken.

 

Op 6 maart 2018 hebben we de burgemeester van Hof van Twente , mevrouw Ellen Nauta,  die in Markelo woonachtig is, samen met haar man Robert Nauta in Eungs Schöppe ontvangen. Na haar instemming werd ze benoemd tot Beschermvrouwe van de Folkloristische Vereeniging “Markelo”. Wij zijn hier erg blij mee en spreken de wens uit, dat de Boerendansers met haar als beschermvrouwe een mooie tijd tegemoet zullen gaan.

 

Beschermvrouwe 6 maart 2018Benoeming burgemeester Ellen Nauta tot beschermvrouwe van de Folkloristische Vereeniging”Markelo”

 

 

Goedgekeurd door Robert NautaGoedgekeurd door Robert Nauta