Volwassengroep
“Traditie verzekert de continuïteit in de cultuur en is de basis van de folklore.”
In de agrarische gemeente Markelo, gelegen op de grens van Salland en Twente, werd bovengenoemde uitspraak al in 1934 begrepen. Het leidde tot de oprichting van de “Folkloristische Vereeniging Markelo” met als doelstelling: studie, behoud en zonodig herstel van streekeigen gewoonten en gebruiken.In de huidige tijd, nog steeds getrouw aan dit uitgangspunt, ontvouwt de vereniging activiteiten als:
  • Het instandhouden en animeren van oude gebruiken, bijvoorbeeld traditionele Paasgebruiken.
  • Het geven van complete klederdrachtenshows, waarbij onder meer historische kleding uit de 19e eeuw wordt getoond.
  • Het demonstreren van aloude Twentse dansen in authentieke kleding (anno 1830) waarmee de groep bekendheid heeft verworven in zowel binnen- als buitenland, in en buiten Europa.

De Folkloristische Vereeniging “Markelo” telt momenteel ongeveer 70 enthousiaste leden, in leeftijd variërend van 30 tot zelfs over de 80 jaar. We hopen dat nieuwe jonge mensen (twintigers) zich aanmelden, zodat onze groep tot in de verre toekomst kan blijven voortbestaan. Iedere twee weken wordt er geoefend in het “clubgebouw”; de museumboerderij “Eungs Schöppe”. De boerendansers, zoals we ook wel bekend staan, werken regelmatig mee aan exposities die in “Eungs Schöppe” worden gehouden, zoals o.a. een merklappententoonstelling.

Ons dansrepertoire bestaat uit ongeveer twintig dansen, waaronder Twentse dansen zoals de “Driekusman” en de “Hoksebaarger”. Vroeger was het leven op de arme Twentse zandgronden moeilijk en werden er allerlei gebeurtenissen aangegrepen om een zogenaamd “mölke”, een feest te houden om het dagelijkse leven wat kleur te geven. Na het oogsten werd bijvoorbeeld de “riepe garste” gedanst. Verder werd er een “richtemoal” gehouden wanneer de gebinten van een nieuw huis overeind stonden, en een “pannenmoal” als de dakpannen op dit huis zaten.


Ook naar kermissen en jaarmarkten werd reikhalzend uitgekeken. Tijdens deze feesten ontstonden de dansen en de bijbehorende authentieke teksten die wij nu nog dansen en zingen. De dansen zijn eenvoudig omdat het voornamelijk gaat om het plezier tijdens de optredens. Behalve de oudere Twentse dansen, presenteren we ook wat dansen die later zijn ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn de Veleta en de Spaanse wals maar ook typische Markelose dansen zoals de Molendans en de Schipbeekwals. Elk jaar proberen we ons repertoire weer uit te breiden met een nieuwe “oude” dans, zoals rechts “De Zunnebloome”

In zowel binnen- als buitenland hebben velen al van onze optredens genoten. Wij zijn te gast geweest in diverse dorpen en steden in Nederland maar ook in vrijwel alle Europese landen. Ook landen buiten Europa, zoals Turkije en de USA hebben wij met onze dansgroep bezocht. We zijn altijd erg trots om in onze kostuums de dansen en alles wat daar bij hoort te kunnen tonen. We vinden het een voorrecht onze cultuur uit te kunnen dragen en zijn altijd blij als blijkt dat veel mensen geïnteresseerd zijn in onze tradities. We treden op tijdens folkloristische festivals, op braderieën, jaarmarkten en diverse andere evenementen. Ook op bruiloften en voor (buitenlandse) hoogwaardigheidsbekleders hebben wij optredens verzorgd.
Ongeacht de grootte van het gezelschap, wij stellen voor elke gelegenheid een programma samen. Behalve het presenteren van de dansen kunnen wij ook een klederdrachtenshow verzorgen.
Zie voor reserveringen onze correspondentiepagina.