Kindergroep

 

 

Kindergroep anno 2011

In 1957 werd de kindergroep van de ‘Folkloristische Vereeniging Markelo’ opgericht. Aanleiding was het grote festijn ‘Gouden Aren’ een feest ter gelegenheid van de jubilea van een aantal Markelose verenigingen. Het optreden van de kindergroep tijdens het feest was zeer succesvol verlopen en men besloot elke twee jaar een kindergroep samen te stellen in de leeftijd van zes tot acht jaar. Deze leeftijd is later veranderd naar vier tot zes jaar.

 

Iedere twee jaar wordt een nieuwe groep samengesteld. Zodra dit is gebeurd, moeten de kostuums gepast worden. Het jakje van de meisjes en de damasten hemdrok van de jongens worden nagemaakt naar het voorbeeld van een authentiek exemplaar uit Markelo van omstreeks 1830. De rokjes van de meisjes zijn gemaakt van echte ouderwetse moiré stof. De hoedjes van de meisjes zijn oude exemplaren die in geheel Markelo zijn verzameld. De rest is in Franse stijl gehouden naar voorbeeld van de volwassengroep. De eerste tijd moet er uiteraard flink geoefend worden.

 

 

 

Verschillende dansjes en versjes worden ingestudeerd, zoals ‘k Moest dwalen, de Zevensprong, Zeg ken jij de mosselman, Kettingbreien, de Driekusman, de Hoksebaarger, Zakdoekje leggen en Twee emmertjes water halen.

Indien u meer informatie wilt over de toelatingscriteria voor een eventuele deelname van uw kind voor de eerstvolgende kindergroep klik dan hier.

 

 

 

 

 

 

 

En dan kunnen de optredens beginnen. De eerste keer dat een nieuwe groep optreedt, is met Palmpasen. Onder aanvoering van de Fanfare en gevolgd door een grote schare kinderen gaat de kindergroep in optocht door Markelo. Aansluitend volgen de eerste dansjes voor publiek. Doordat alle kinderen  Palmpasenstokkenmet zich meedragen, is het een zeer kleurrijk evenement.

Palmpasen 2018

 

 

De kindergroep heeft tot nu toe al zijn medewerking verleent aan o.a.  de Schaapscheerderfeesten rond het Uddelermeer en natuurlijk de boerenbruiloften in openlucht theater De Kösters Koele, die tussen 1962 en 1987 jaarlijks werden opgevoerd.

 

 

 

Optredens vinden plaats in de wijde omgeving van Markelo voor zeer uiteenlopende gezelschappen. Zelfs voor het Koninklijk Huis is meerdere malen opgetreden. De kinderen oogsten altijd veel succes en de optredens worden zeer gewaardeerd. Ook zijn er enkele groepen op televisie geweest.

 

Zie voor reserveringen onze correspondentiepagina .