Koninklijk huis

De Markelose Boerendansers en de Oranje’s


“Zonder de Oranjes, geen Boerendansers?” Dit is niet zo’n gekke vraag, want de directe aanleiding voor de oprichting van de Folkloristische Vereeniging Markelo was de verjaardag van koningin Wilhelmina op 31 augustus 1932! De gemeente Markelo had voor deze gelegenheid  namelijk een uitnodiging gekregen om een optreden te verzorgen. Een groep Markeloërs vertrok daarop met paard en wagen naar Apeldoorn om in de tuinen van buitenverblijf Marialust  een boerenbruiloft anno 1830 op te voeren. Dit viel zo in de smaak, dat in 1934 besloten werd om in georganiseerde vorm dansoptredens te verzorgen en daarmee was de Folkloristische Vereeniging Markelo een feit.

In de loop van de tijd vonden er nog meer optredens en ontmoetingen plaats voor en met diverse leden van het koninklijk huis:
In 1957 werd in Markelo het jubileum van verschillende verenigingen, waaronder de Boerendansers, gevierd met het grote feest “Gouden Aren”. Dit evenement, waaraan door vele Markeloërs nog met plezier wordt teruggedacht, werd vereerd met een bezoek van koningin Juliana en prinses Beatrix.Zij verbleven een hele dag in Markelo en ’s middags woonden ze optredens bij van verschillende folkloristische groepen uit binnen- en buitenland.

Een hoogtepunt was de presentatie van de allereerste kinderdansgroep, die ter gelegenheid van het feest was opgericht. Het optreden van de kinderen was zo succesvol, dat ook nu nog elke twee jaar een nieuwe kindergroep haar dansjes vertoont.Bijna tien jaar later, in 1966, werd door de Boerendansers een optreden verzorgd tijdens de feestelijkheden in de RAI  te Amsterdam ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Beatrix en prins Claus. Tevens werd daar een oud  Twents gebruik in ere gehouden: de bruidegom kreeg van één van de dames van de boerendansers een bruidspijp met bruidsglas aangeboden. Dit is een mooie witte, met bloemen en linten versierde Goudse Pijp welke gewoonlijk door de zus van de bruidegom wordt aangeboden aan de bruidegom, samen met een glas boerenjongens (dit zijn rozijnen op brandewijn) voor de bruid.Daaropvolgend werd in het jaar 1967 een andere traditie in stand gehouden: naar aanleiding van de geboorte van prins Willem Alexander togen enkele leden van de boerendansers en de kindergroep naar Drakensteyn en boden daar de kersverse vader een grote krentenwegge aan. Een trotse prins Claus nam deze in ontvangst.


In 1973 waren we aanwezig in Den Haag ter opluistering van het 25 jarig jubileum van koningin Juliana, waarbij we een erehaag vormden voor de koninklijke familie, die een rijtoer maakten door de stad.

In 1976 hebben we in Apeldoorn deelgenomen aan een grote optocht tijdens internationale 4-span wedstrijden. Deze optocht eindigde in de parken van paleis Het Loo, waar we ook nog moesten optreden. Hierbij waren aanwezig Prinses Margriet en Pieter Van Vollenhoven en Prins Philip van Engeland. De brulftenneugers hebben toen nog borrels aangeboden aan de gasten op de eretribune.In 1984 bestond de Folkloristische Vereeniging Markelo 50  jaar en mocht ze de koninklijke erepenning in ontvangst nemen.In 1985 legde koningin Beatrix een werkbezoek aan Twente af, waarbij ook Markelo werd aangedaan. De Boerendansers konden zich natuurlijk niet onbetuigd laten en bij aankomst van de koningin werd zij opgewacht door de kindergroep die haar met een mooie boog verwelkomde. Later op de dag werd er door de volwassen groep een erehaag gevormd toen de koningin per helicopter vertrok vanaf de parkeerplaats van zalencomplex Dieka van de Kruusweg.


In 1985 vond ook de opening plaats van het OLM kantoor in Zwolle. Deze opening werd verricht door prins Bernhard en de Boerendansers waren uitgenodigd een optreden te verzorgen. Tijdens dit optreden kon de prins verleid worden tot een dansje met één van de dames van de groep, hetgeen zeer op prijs werd gesteld.
In 1997  vond in Markelo het huwelijk plaats van Frans de Beaufort en Suzanne Buchwaldt. Aangezien prins Willem Alexander een goede vriend van de bruidegom is, was hij hierbij ook aanwezig. Hij en enkele andere vrienden hadden ’s morgens de route waarlangs het bruidspaar zou rijden versierd met roosjes en daarna mochten de boerendansers een optreden voor hen verzorgen.
De overige bruiloftsgasten werden bij aankomst door enkele leden van de boerendansers ontvangen met een drankje, dat wil zeggen, ze werden “gemeut”. Het echte “meuten” is een oud gebruik uit Markelo en komt nog steeds voor: in Markelo  wordt de bruid opgehaald uit haar ouderlijk huis door de bruidegom, samen met zijn naaste buren. De naaste buren van de bruid willen haar eigenlijk niet laten gaan en zij houden de bruidegom en zijn gevolg dan ook tegen met bezems. Alleen als de bruidegom een borrel schenkt mag hij erdoor en kan de bruidegom zijn bruid krijgen. Zie ook Meuten.

In 2004 waren we tijdens prinsjesdag aanwezig in Den Haag om een erehaag te vormen voor koningin Beatrix en haar gevolg op weg naar de Ridderzaal.

In 2006 vond het congres van de Bond van Oranjeverenigingen plaats in Markelo en daarbij was ook koningin Beatrix te gast. Enkele leden van de volwassen groep waren aanwezig maar een grote rol was die dag weggelegd voor de kindergroep. Twee kinderen mochten haar bij aankomst een boeket aanbieden en later vormde de kindergroep een erehaag. Nadat de koningin een herinneringsboom had geplant bij de Molen van Buursink, genoot zij nog van enkele dansjes van de kindergroep.

De Boerendansers hebben altijd met zeer veel plezier opgetreden voor het Koninklijk Huis en wij hopen dit in de toekomst nog vele malen te mogen doen.